Phương thức thanh toán

Số tài khoản nhận chuyển khoản tiền Việt Nam Đồng:

Tên tài khoản: Đỗ Văn Tính

Số TK: 0011-004-359-024.

Tại ngân hàng: Vietcombank

Chi nhánh: Hoàn Kiếm - Hà Nội

(Sau khi chuyển khoản, xin vui lòng xác nhận tới địa chỉ e-mail: booking@incrediblevietnam.vn)